ส่งมอบงาน วันนี้ค่ะ ??
ขอขอบคุณพี่นิพล PORNAMPHOL TRANSPORT
ที่ให้อัลลิคอร์นได้ดูแล ต่อตู้อลูมิเนียมบนรถ 10 ล้อ FVM 240 แรงม้า ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง รวยๆเฮงๆ ค่ะ ?????